Email:jiaozhongdan12 @126.com

Telephone:+86 13556882817

       Email:jiaozhongdan12 @126.com

    Address:

Lianguang Electronics, 4th Floor, Building 3, No. 30, Wangjiao Road, Hengtang Village, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province